Wystawa w Smeliku

Wstawa indywidualna w Smelik & Stokking Galleries w Holandii była ukoronowaniem roku 2014 r. Odbyła się w galerii w Hadze.

Rok 2018, to 48 lat istnienia holenderskiej galerii Smelik&Stokking.Galeria ma swoje siedziby w Hadze i Amsterdamie. Zaproszono mie do współtworzenie książki jubileuszowej, w której miałam zaszczyt się znaleźć. Wktótce indywidualny pokaz moich obrazów.